Ostatnio wydane

Okladka_gniezno_NOWA

Ks. Franciszek Jabłoński
Małżeństwo i rodzina szkołą ewangelizacji: apostolstwa i misji.

Książka, ukazuje sylwetki różnych małżonków i sposób realizowania ich powołania do świętości i ewangelizowania w rodzinie.

Format: B5, 220 str.

 

 

 

IMG_1380

ALBUM JAN PAWEŁ II W RZESZOWIE
2 czerwca 1991 r.

Pamiątkowy album na 25. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Rzeszowie. Wydanie drugie, uzupełnione i poszerzone
o kanonizację Józefa Sebastiana Pelczara oraz Jana Pawła II. W aneksie dołączone zostały także dokumenty oraz osobiste świadectwa osób, które przyjmowały
Jana Pawła II w Stolicy Podkarpacia.

Format: A4, 104 str.

 

 

Okładka_Katechizm_A5_gotowa.indd

NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

Pomoce do katechezy parafialnej przygotowującej do sakramentu bierzmowania.

Podręcznik zawiera 15 konspektów katechez
i 10 nabożeństw. Dołączona jest płyta DVD
z prezentacjami multimedialnymi i filmami
do poszczególnych katechez.

Format: A5, 200 str.

 

 

Okladka_cwiczenia.indd

Notatnik kandydata do bierzmowania.

Książka zawiera ćwiczenia dla kandydatów do bierzmowania, katechizm oraz inne przydatne teksty.

Format: A5, 80 str.

 

 

 

 

 

MISJA SPORTU_okladkaKs. dr hab. Prof. UR Adam Podolski
Misja sportu w przeciwdziałaniu przemocy
i agresji w szkole

,,Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu (…)”.
Jan Paweł II

Format B5, 144 str.

 

 

 

Akceptacja wartosci_okladkaKs. dr hab. Prof. UR Adam Podolski
Akceptacja wartości religijnych w rodzinie

 „Człowiek znajduje pełnię swego rozwoju, swą pełną realizację, niczym nie zastąpione bogactwo w rodzinie. Tutaj bardziej niż w jakiejkolwiek dziedzinie życia, rozgrywa się naprawdę los człowieka. Dlatego Kościół wciąż otacza najserdeczniejszą troską wspaniałą rzeczywistość rodziny…”
Jan Paweł II

Format B5, 124 str.

 

 

OkładkaStanisław Królikowski
DZIEJE CIEKLINA I PARAFII CIEKLIŃSKIEJ
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

…gdziekolwiek się mieszka to powstaje w wyobraźni ta „mała ojczyzna” lat młodości. (…) To sentyment na przeobrażenia tej ziemi na przestrzeni dziejów. Życie, które się tu toczyło było świadectwem wytężonej pracy kilkudziesięciu pokoleń, … te pokolenia miały swoją kulturę, religię, obyczaje i dorobek.

Format B5, 368 str.

 

 

Okladka.indd Jan Prokopowicz
Zagłada i gehenna ocalenia

„To, czego brakuje na świecie
możesz znaleźć w głębi serca”
W. Goethe

Format A5, 132 str.

 

 

 

 

Okladka na Orłowską'Zofia Orłowska
Sądowa ochrona nierozerwalności małżeństwa
w alokucjach Jana Pawła II do Trybunału
Roty Rzymskiej

Pytania o sens instytucji małżeństwa nierozerwalnego wydają się nie tracić swej aktualności w czasach współczesnych. Tym bardziej, że walor bezwzględnej nierozerwalności małżeństwa, mający doniosłe znaczenie w porządku prawa kanonicznego, nie jest honorowany ani w aktualnym ustawodawstwie świeckim, ani także
we współczesnej mentalności.

Format B5, 286 str.